ul. Lenartowicza 41
41-219 Sosnowiec

 

Szukaj na stronie

 

 

Gospodarka odpadami

Kliknij aby dowiedzieć się więcej 

Oferta reklamowa

Kliknij aby dowiedzieć się więcej


STR. GŁÓWNA

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  ,,Zagórze” powstała  w 1991r. w wyniku wydzielenia się ze Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Hutnik”. Docelowo utworzono  dwie Administracje: Administracja przy ul. Długosza 21  oraz Administracja przy ul. Lenartowicza 41.

Administracja Nr 1 przy ul. Długosza 21 obsługuje ulice: Piękna, Jagiełły, Br. Mieroszewskich, Dmowskiego, Długosza, Sikorskiego -** WYKAZ BUDYNKÓW**

Administracja Nr 2 przy ul. Lenartowicza 41 obsługuje ulice: Mielecka, Łomżyńska, Kielecka, Białostocka, Lenartowicza - ** WYKAZ BUDYNKÓW**

Celem działania Spółdzielni  Mieszkaniowej  ,,Zagórze” jest zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych oraz gospodarczych i oświatowo-kulturalnych członków i ich rodzin. Spółdzielnia zarządza zasobem mieszkaniowym, którego łączna powierzchnia wynosi 197 135 01m2. W skład zasobów Spółdzielni wchodzi  3565 mieszkań w 66 budynkach mieszkalnych, 11 pawilonów usługowo-handlowych i 329 garaży. Spółdzielnia zrzesza prawie 4800 członków.

Działalnością Spółdzielni kieruje Zarząd, nadzór i kontrolę nad całokształtem działalności sprawuje Rada Nadzorcza. Spółdzielnia podlega kontroli okresowej i kompleksowej jakim jest lustracja Spółdzielni pod względem legalności, gospodarności i rzetelności; badaniu sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów (wyboru kontrolujących dokonuje Rada Nadzorcza) oraz kontrolni przez instytucje zewnętrzne ( PIP , Straż Pożarna, Urzędy Skarbowe i inne )

Zobacz najnowsze aktualności z różnych działów

INFORMACJA W SPRAWIE PLACÓW ZABAW

W nawiązaniu do pojawiających się informacji w klatkach schodowych oraz zapytań mieszkańców o likwidację placów zabaw SM "Zagórze" wyjaśnia, że w planie remontowym Administracji Nr. 2 na 2019r został przewidziany remont placów zabaw na niżej wymienionych osiedlach w zakresie:

- ul. Mielecka - rozbudowy i całkowitej wymiany drewnianych urządzeń zabawowych na metalowe z zastosowaniem bezpiecznej nawierzchni wraz z wymianą ogrodzenia placu

- ul. Białostocka - przebudowy istniejącego placu zabaw polegającego na wyburzeniu istniejących murków wewnątrz ogrodzonego terenu placu, wymiany i rozbudowy urządzeń zabawowych na metalowe z zastosowaniem bezpiecznych nawierzchni.

Plan remontów został przedstawiony i omówiony na posiedzeniu Rady Osiedla.  Większość członków Rady nie zaopiniowało tych prac pozytywnie, gdyż ich koszt spowodowałby przekroczenie funduszu remontowego na niektórych nieruchomościach. Plan remontów nie był jeszcze przedmiotem obrad członków Rady Nadzorczej. Informujemy, że ostatni przegląd urządzeń placu zabaw przy ul. Mieleckiej wykonany przez inspektora nadzoru wykazał, iż obecny stan techniczny elementów zabawowych może stwarzać zagrożenie dla użytkowników i należy przewidzieć jego likwidację. Należy nadmienić, iż w ubiegłym roku urządzenia zabawowe były wielokrotnie naprawiane przez pracowników Spółdzielni oraz firmę zewnętrzną. W miesiącu kwietniu bieżącego roku upływa termin ważności badania technicznego placu zabaw przy ul. Mieleckiej  wykonanego na zlecenie Spółdzielni przez wykonawcę zewnętrznego. W związku z powyższym, w najbliższym czasie Spółdzielnia zleci wykonanie nowego przeglądu technicznego a od jego oceny uzależniona będzie decyzja o przyszłości placu. Celem Spółdzielni nigdy nie była stała likwidacja istniejących placów zabaw lecz ich systematyczna przebudowa, modernizacja i wymiana urządzeń zabawowych. Priorytetem Spółdzielni w podejmowaniu tego typu decyzji jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony najmłodszych użytkowników placów zabaw.

PRZERWA W DOST. ENERGII CIEPLNEJ

Na podstawie informacji podanej przez TAURON Ciepło sp. z o.o. - w  związku z pracami na  węźle ciepłowniczym informujemy, iż
w dniu  21.03.2019 w godz.od 900 do 1400
nastąpi przerwa w dostawie energii na potrzeby centralnego ogrzewania do budynków:

ul. Romana Dmowskiego 2,4,6,8,12,14,16,20,32,28F,28G

TERMIN POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SM ZAGÓRZE

Informujemy, że w dniu 20.03.2019r. (środa) w godzinach od 17:00 do 18:00 dyżur pełnić będą Przedstawiciele Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,ZAGÓRZE”

DYŻUR RADY OSIEDLA ADM.1 SM "ZAGÓRZE"

Rada Osiedla Nr 1 informuje, że w dniu 19.03.2019r. (wtorek) w godz. od 16:00 – 17:00
w budynku  przy ul. Długosza 21  VI piętro Przedstawiciele Rady Osiedla pełnić będą dla mieszkańców dyżur.

 

Kontakt ze Spółdzielnią

Adres

ul. Lenartowicza 41,
41-219 Sosnowiec

Sekretariat

tel: 32/ 745 - 41 - 60
fax: 32/ 745 - 41 - 69
e-mail: kontakt@zagorzesm.pl

Godziny otwarcia:

Pon: 7:00 - 17:00
Wt-Czw: 7:00 - 15:00
Pt: 7:00 - 13:00

Administracja Osiedla nr 1

tel: 32/ 745 - 41 - 61

Administracja Osiedla nr 2

tel: 32/ 745 - 41 - 62

Dział Czynszów i Windykacji

- tel: 32/ 363 - 68 - 33

- tel: 32/ 363 - 68 - 36

Dział Spraw Członkowskich

tel: 32/ 745 - 41 - 64

Pogotowie awaryjne

wod.-kan., elektryczne,
c.o, gaz, dźwigi

tel: 32/ 745 - 41 - 68
czynne po godzinach pracy SMZ
w dni wolne i święta - całodobowo

Pogotowie dźwigowe

tel: 576 - 802 - 820

E-Czynsze

e-mail: eczynsze@zagorzesm.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Ewelina Wysocka

e-mail: iod@zagorzesm.pl

Facebook


 

 


 

Napisz do nas

Pola oznaczone * są wymagane.

ródła.