ul. Lenartowicza 41
41-219 Sosnowiec

 

Szukaj na stronie

 

 

Gospodarka odpadami

Kliknij aby dowiedzieć się więcej 

Oferta reklamowa

Kliknij aby dowiedzieć się więcej


STR. GŁÓWNA

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  ,,Zagórze” powstała  w 1991r. w wyniku wydzielenia się ze Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Hutnik”. Docelowo utworzono  dwie Administracje: Administracja przy ul. Długosza 21  oraz Administracja przy ul. Lenartowicza 41.

Administracja Nr 1 przy ul. Długosza 21 obsługuje ulice: Piękna, Jagiełły, Br. Mieroszewskich, Dmowskiego, Długosza, Sikorskiego -** WYKAZ BUDYNKÓW**

Administracja Nr 2 przy ul. Lenartowicza 41 obsługuje ulice: Mielecka, Łomżyńska, Kielecka, Białostocka, Lenartowicza - ** WYKAZ BUDYNKÓW**

Celem działania Spółdzielni  Mieszkaniowej  ,,Zagórze” jest zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych oraz gospodarczych i oświatowo-kulturalnych członków i ich rodzin. Spółdzielnia zarządza zasobem mieszkaniowym, którego łączna powierzchnia wynosi 197 135 01m2. W skład zasobów Spółdzielni wchodzi  3565 mieszkań w 66 budynkach mieszkalnych, 11 pawilonów usługowo-handlowych i 329 garaży. Spółdzielnia zrzesza prawie 4800 członków.

Działalnością Spółdzielni kieruje Zarząd, nadzór i kontrolę nad całokształtem działalności sprawuje Rada Nadzorcza. Spółdzielnia podlega kontroli okresowej i kompleksowej jakim jest lustracja Spółdzielni pod względem legalności, gospodarności i rzetelności; badaniu sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów (wyboru kontrolujących dokonuje Rada Nadzorcza) oraz kontrolni przez instytucje zewnętrzne ( PIP , Straż Pożarna, Urzędy Skarbowe i inne )

Zobacz najnowsze aktualności z różnych działów

ZAKŁÓCENIA W DOSTAWIE ENERGII CIEPLNEJ

Na podstawie informacji podanej przez TAURON Ciepło sp.z o.o. w związku z pracami na sieci ciepłowniczej, Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zagórze" w Sosnowcu informuje mieszkańców, że w dniu 24.02.2020 - od godz. 800 do godz. 1200 mogą nastąpić zakłócenia w dostawie energii cieplnej do budynków :


Braci Mieroszewskich 59a,
Braci Mieroszewskich 59b,
Braci Mieroszewskich 59c,
Romana Dmowskiego 2,
Romana Dmowskiego 4,
Romana Dmowskiego 6,
Romana Dmowskiego 8,
Romana Dmowskiego 12,
Romana Dmowskiego 14,
Romana Dmowskiego 16,
Romana Dmowskiego 20,
Romana Dmowskiego -,
Romana Dmowskiego 28 f,
Romana Dmowskiego 28 g,
Romana Dmowskiego 32,
Teofila Lenartowicza 110 -114,
Kielecka 5 -15,
Białostocka 40 -44,
Kielecka 23 -31,
Łomżyńska 1 -7,
Łomżyńska 2,
Łomżyńska 4,
Łomżyńska 8,
Łomżyńska 12 -18,
Łomżyńska 20 -26,
Łomżyńska 29 -33,
Mielecka 2 -8,
Mielecka 10 -14,
Mielecka 16 -22,
Mielecka 24 -28,
Mielecka 30 -36,
Mielecka 38 -42,
Teofila Lenartowicza 41,
Teofila Lenartowicza 64 -80,
Teofila Lenartowicza 82,
Teofila Lenartowicza 84,
Teofila Lenartowicza 86,
Teofila Lenartowicza 90 -102,
Teofila Lenartowicza 106 -108,
Teofila Lenartowicza 116 -122,
Teofila Lenartowicza 148 -150,
Teofila Lenartowicza 124 -134,
Teofila Lenartowicza 136 -146,
Teofila Lenartowicza 152 -154,
Teofila Lenartowicza 156 -162,
Teofila Lenartowicza 164 -170,
Teofila Lenartowicza 172 -178,
Władysława Sikorskiego 4 -10,
Władysława Sikorskiego 12 -18,20-22,24-26 ,
Władysława Sikorskiego 20 -22,24-26,
Władysława Sikorskiego 24 -26,
Piękna 4,
Piękna 6,
Piękna 8,
Piękna 10,
Piękna 12,
Białostocka 1 -5,
Białostocka 2 -6,
Białostocka 7 -9,
Białostocka 8 -10,
Białostocka 12 -16,
Białostocka 11 -15,
Białostocka 18 -20,
Białostocka 22 -24,
Białostocka 26 -28,
Jana Długosza 1 a-9a,
Jana Długosza 1,
Jana Długosza 3 -11,
Jana Długosza 13 -17,
Jana Długosza 19 -25 i ,
Jana Długosza 27 -29,
Jana Długosza 31 -37,
Jana Długosza 39 -43,
Białostocka 36 -38,

ZAPRASZAMY NA BAL KARNAWAŁOWY DLA DZIECI

Spółdzielnia  Mieszkaniowa ,,Zagórze” zaprasza dzieci na ,,BAL KARNAWAŁOWY”, który odbędzie się dnia 04.02.2020r (wtorek) od godz.17:00 – 19:00 w Klubie Osiedlowym ,,BIOS” przy ul. Lenartowicza 108. Zabawę poprowadzi animator KRIS. W programie dużo muzyki, zabawy, konkursy z nagrodami oraz słodki poczęstunek.

W trakcie zabawy będą wykonywane zdjęcia. Uczestnictwo w Balu Karnawałowym  potwierdza zgodę na publikację wizerunku na stronie Spółdzielni w celach promocyjnych.

INFORMACJA !

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "ZAGÓRZE" uprzejmie informuje, że w związku z rozliczeniem wody i jednoczesnym przygotowaniem zmian stawek opłat za centralne ogrzewanie oraz podgrzania ciepłej wody, przygotowany został nowy wymiar opłat czynszowych obowiązujący od m-ca stycznia 2020r. i od m-ca lutego 2020r. co spowodowało opóźnienie w dostarczeniu opłat czynszowych do Mieszkańców.

W związku z powyższym Zarząd podjął decyzję o przesunięciu terminu płatności czynszu za m-c styczeń 2020r. do dnia 10.02.2020r. (do tego dnia nie będą naliczane odsetki).

PRZERWA W DOSTAWIE ENERGII NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY - LENARTOWICZA 172-178

Na podstawie informacji podanej przez TAURON Ciepło sp.z o.o. w związku z pracami na węźle ciepłowniczym Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zagórze" w Sosnowcu informuje mieszkańców, że w dniu 30.01.2020 - od godz. 800 do godz. 1430 nastąpi przerwa w dostawie energii na potrzeby ciepłej wody do budynku LENARTOWICZA 172-178.

 

Kontakt ze Spółdzielnią

Adres

ul. Lenartowicza 41,
41-219 Sosnowiec

Sekretariat

tel: 32/ 745 - 41 - 60
fax: 32/ 745 - 41 - 69
e-mail: kontakt@zagorzesm.pl

Godziny otwarcia:

Pon: 7:00 - 17:00
Wt-Czw: 7:00 - 15:00
Pt: 7:00 - 13:00

Administracja Osiedla nr 1

tel: 32/ 745 - 41 - 61

Administracja Osiedla nr 2

tel: 32/ 745 - 41 - 62

Dział Czynszów i Windykacji

- tel: 32/ 363 - 68 - 33

- tel: 32/ 363 - 68 - 36

Dział Spraw Członkowskich

tel: 32/ 745 - 41 - 64

Pogotowie awaryjne

wod.-kan., elektryczne,
c.o, gaz, dźwigi

tel: 32/ 745 - 41 - 68
czynne po godzinach pracy SMZ
w dni wolne i święta - całodobowo

Pogotowie dźwigowe

tel: 576 - 802 - 820

E-Czynsze

e-mail: eczynsze@zagorzesm.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Ewelina Wysocka

e-mail: iod@zagorzesm.pl

Facebook


 

 


 

Napisz do nas

Pola oznaczone * są wymagane.

ródła.