ul. Lenartowicza 41
41-219 Sosnowiec

 

Szukaj na stronie

 

 

Gospodarka odpadami

Kliknij aby dowiedzieć się więcej 

Oferta reklamowa

Kliknij aby dowiedzieć się więcej


STR. GŁÓWNA

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  ,,Zagórze” powstała  w 1991r. w wyniku wydzielenia się ze Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Hutnik”. Docelowo utworzono  dwie Administracje: Administracja przy ul. Długosza 21  oraz Administracja przy ul. Lenartowicza 41.

Administracja Nr 1 przy ul. Długosza 21 obsługuje ulice: Piękna, Jagiełły, Br. Mieroszewskich, Dmowskiego, Długosza, Sikorskiego -** WYKAZ BUDYNKÓW**

Administracja Nr 2 przy ul. Lenartowicza 41 obsługuje ulice: Mielecka, Łomżyńska, Kielecka, Białostocka, Lenartowicza - ** WYKAZ BUDYNKÓW**

Celem działania Spółdzielni  Mieszkaniowej  ,,Zagórze” jest zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych oraz gospodarczych i oświatowo-kulturalnych członków i ich rodzin. Spółdzielnia zarządza zasobem mieszkaniowym, którego łączna powierzchnia wynosi 197 135 01m2. W skład zasobów Spółdzielni wchodzi  3565 mieszkań w 66 budynkach mieszkalnych, 11 pawilonów usługowo-handlowych i 329 garaży. Spółdzielnia zrzesza prawie 4800 członków.

Działalnością Spółdzielni kieruje Zarząd, nadzór i kontrolę nad całokształtem działalności sprawuje Rada Nadzorcza. Spółdzielnia podlega kontroli okresowej i kompleksowej jakim jest lustracja Spółdzielni pod względem legalności, gospodarności i rzetelności; badaniu sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów (wyboru kontrolujących dokonuje Rada Nadzorcza) oraz kontrolni przez instytucje zewnętrzne ( PIP , Straż Pożarna, Urzędy Skarbowe i inne )

Zobacz najnowsze aktualności z różnych działów

PRZERWA W DOSTAWIE ENERGII NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY

Na podstawie informacji podanej przez TAURON Ciepło sp.z o.o. w związku z pracami na węźle ciepłowniczym, Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zagórze" w Sosnowcu informuje mieszkańców, że w dniu 29.05.2019 - od godz. 800do godz. 1400 nastąpi przerwa w dostawie energii na potrzeby ciepłej wody do  budynku przy ul. Lenartowicza 90 -102

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "zagórze" w Sosnowcu uprzejmie informuje mieszkańców, że ulega zmianie taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego odprowadzania ścieków Sosnowieckich Wodociągow S.A - zatwierdzona przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie decyzją Nr GL.RET.070.7.44.2018.EK. Nowe stawki obowiązywać będą od dnia 25.05.2019r przez 12 miesięcy i wynosić będą 11,84 zł/m3 w tym:

- 5,64 zł/m3 brutto - cena za dostarczaną wodę

- 6,20 zł/m3 brutto - cena za odprowadzane ścieki

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zagórze” w Sosnowcu uprzejmie informuje mieszkańców, że od dnia 9.05.2019r rozpoczyna się koszenie trawy na osiedlach.

PRACE TERMOMODERNIZACYJNE W 2019r

Zarząd SM "Zagórze" informuje, że Komisja przetargowa w dniu 24.04.2019r w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, do wykonania prac termomodernizacyjnych w 2019r wyłoniła dla budynku:

Biłostocka 7-9 firmę

F.H.U. "ELEVAX"

Ul. Krakowska 166

32-546 Młoszowa

Białostocka 12-16 firmę

"MARMATOR" M. Iwański

Ul. Sadowa 1B/2

43-155 Bieruń

Mielecka 2-8 firmę

P.P.H.U. "EURO-MAR" T. Marcinkowski

Ul. Źródlana 46 Kolbark

32-310 Klucze

 

 

Kontakt ze Spółdzielnią

Adres

ul. Lenartowicza 41,
41-219 Sosnowiec

Sekretariat

tel: 32/ 745 - 41 - 60
fax: 32/ 745 - 41 - 69
e-mail: kontakt@zagorzesm.pl

Godziny otwarcia:

Pon: 7:00 - 17:00
Wt-Czw: 7:00 - 15:00
Pt: 7:00 - 13:00

Administracja Osiedla nr 1

tel: 32/ 745 - 41 - 61

Administracja Osiedla nr 2

tel: 32/ 745 - 41 - 62

Dział Czynszów i Windykacji

- tel: 32/ 363 - 68 - 33

- tel: 32/ 363 - 68 - 36

Dział Spraw Członkowskich

tel: 32/ 745 - 41 - 64

Pogotowie awaryjne

wod.-kan., elektryczne,
c.o, gaz, dźwigi

tel: 32/ 745 - 41 - 68
czynne po godzinach pracy SMZ
w dni wolne i święta - całodobowo

Pogotowie dźwigowe

tel: 576 - 802 - 820

E-Czynsze

e-mail: eczynsze@zagorzesm.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Ewelina Wysocka

e-mail: iod@zagorzesm.pl

Facebook


 

 


 

Napisz do nas

Pola oznaczone * są wymagane.

ródła.