ul. Lenartowicza 41
41-219 Sosnowiec

 

Szukaj na stronie

 

 

Gospodarka odpadami


kliknij aby dowiedzieć się więcej

 

Zużycie ciepła w 2022r

OFERTY PRACY

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

KONSERWATOR

Wymiar czasu pracy – 1 etat

Główne obowiązki :

 • Utrzymanie sprawności technicznej: urządzeń i instalacji w budynkach, małej architektury,
 • Usuwanie awarii na podstawie uzyskanych zgłoszeń,
 • Wykonywanie prac instalacyjnych – pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia w danej branży, prac ślusarskich, murarskich, dekarskich, malarskich, hydraulicznych,
 • Systematyczne wykonywanie napraw i prac konserwacyjnych budynków i innych obiektów,
 • Utrzymywanie terenów zielonych (koszenie, obcinanie żywopłotów itp.),
 • Wykonywanie robót ogólnobudowlanych.

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie – min. zasadnicze zawodowe,
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Sumienność i odpowiedzialność.

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Uprawnienia instalacyjne (wod/kan, cieplne, gazowe),
 • Uprawnienia SEP do 1 KV.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje.

Dodatkowe informacje :

Dokumenty należy przesłać na adres kontakt@zagorzesm.pl lub na adres Spółdzielni do dnia 30.06.2022r. do godz. 12.00.

Inne informacje :

Kandydaci zakwalifikowani, zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Po przeprowadzeniu rekrutacji dokumenty niewybranych kandydatów zostaną zniszczone. W formie papierowej przyjmujemy jedynie kserokopie dokumentów. Wzór kwestionariusza znajduje się na stronie internetowej www.zagorzesm.pl w zakładce oferty pracy. Informacje o przetwarzaniu danych osobnych znajdują się na stronie internetowej: https://zagorzesm.pl/rodo.html .

kliknij aby pobrać >>>Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Kopiowanie treści tylko po uzyskaniu zgody od autora i podaniu pełnego źródła.