ul. Lenartowicza 41
41-219 Sosnowiec

 

Szukaj na stronie

 

 

Gospodarka odpadami

Kliknij aby dowiedzieć się więcej 

Oferta reklamowa

Kliknij aby dowiedzieć się więcej


STR. GŁÓWNA

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  ,,Zagórze” powstała  w 1991r. w wyniku wydzielenia się ze Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Hutnik”. Docelowo utworzono  dwie Administracje: Administracja przy ul. Długosza 21  oraz Administracja przy ul. Lenartowicza 41.

Administracja Nr 1 przy ul. Długosza 21 obsługuje ulice: Piękna, Jagiełły, Br. Mieroszewskich, Dmowskiego, Długosza, Sikorskiego -** WYKAZ BUDYNKÓW**

Administracja Nr 2 przy ul. Lenartowicza 41 obsługuje ulice: Mielecka, Łomżyńska, Kielecka, Białostocka, Lenartowicza - ** WYKAZ BUDYNKÓW**

Celem działania Spółdzielni  Mieszkaniowej  ,,Zagórze” jest zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych oraz gospodarczych i oświatowo-kulturalnych członków i ich rodzin. Spółdzielnia zarządza zasobem mieszkaniowym, którego łączna powierzchnia wynosi 197 135 01m2. W skład zasobów Spółdzielni wchodzi  3565 mieszkań w 66 budynkach mieszkalnych, 11 pawilonów usługowo-handlowych i 329 garaży. Spółdzielnia zrzesza prawie 4800 członków.

Działalnością Spółdzielni kieruje Zarząd, nadzór i kontrolę nad całokształtem działalności sprawuje Rada Nadzorcza. Spółdzielnia podlega kontroli okresowej i kompleksowej jakim jest lustracja Spółdzielni pod względem legalności, gospodarności i rzetelności; badaniu sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów (wyboru kontrolujących dokonuje Rada Nadzorcza) oraz kontrolni przez instytucje zewnętrzne ( PIP , Straż Pożarna, Urzędy Skarbowe i inne )

Zobacz najnowsze aktualności z różnych działów

INFORMACJA - DZIAŁ MIESZKANIOWY

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zagórze" uprzejmie infomuje, iż dnia 27 lutego 2024r. załatwianie spraw mieszkaniowych w dziale spraw lokalowych i rozliczeń ekonomicznych z przyczyn organizacyjnych nie będzie możliwe.

Za utrudnienia przepraszamy

INFORMACJA O ZMIANIE STAWKI

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zagórze” w Sosnowcu informuje, że ulega zmianie taryfa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Sosnowieckich Wodociągów S.A. – zatwierdzona przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie decyzją Nr GL.RZT.70.89.2022.

Nowa stawka obowiązywać będzie od dnia 01.03.2024r. i wynosić będzie 17,66 zł/m3 brutto w tym:
- 8,19 zł/m3 brutto – cena za dostarczaną wodę,
- 9,47 zł/m3 brutto – cena za odprowadzane ścieki.

Ponadto informujemy, iż nie będą zmieniane obecnie obowiązujące zaliczki na wodę, a kolejne rozliczenie wodomierzy indywidualnych odbędzie się na dzień 30.06.2024r z odczytem pośrednim na dzień 29.02.2024r.

 

TERMIN POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ 28.02.2024r

Informujemy, że w dniu 28.02.2024r.(środa) o godzinie 16:30 w Klubie „BIOS” przy ul. Lenartowicza 108 odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej. W godzinach od 15:00 – 16:00 dyżur pełnić będą Przedstawiciele Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zagórze” w siedzibie Spółdzielni przy ul. Lenartowicza 41 (sala konferencyjna).

INFORMACJA O TERMINIE PŁATNOŚCI

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zagórze" w Sosnowcu informuje, że termin płatności za lokale mieszkalne za miesiąc styczeń 2024 roku został przesunięty na dzień 26.02.2024 roku.

 

Kontakt ze Spółdzielnią

Adres

ul. Lenartowicza 41,
41-219 Sosnowiec

Sekretariat

tel: 32/ 745 - 41 - 60
fax: 32/ 745 - 41 - 69
e-mail: kontakt@zagorzesm.pl

Godziny otwarcia:

Pon: 7:00 - 17:00
Wt-Czw: 7:00 - 15:00
Pt: 7:00 - 13:00

Administracja Osiedla nr 1

tel: 32/ 745 - 41 - 61

Administracja Osiedla nr 2

tel: 32/ 745 - 41 - 62

Dział Czynszów i Windykacji

- tel: 32/ 363 - 68 - 33

- tel: 32/ 363 - 68 - 36

Dział Spraw Członkowskich

tel: 32/ 745 - 41 - 64

Pogotowie awaryjne

wod.-kan., elektryczne,
c.o, gaz, dźwigi

tel: 32/ 745 - 41 - 68
czynne po godzinach pracy SMZ
w dni wolne i święta - całodobowo

Pogotowie dźwigowe

tel: 576 - 802 - 820

E-Czynsze

e-mail: eczynsze@zagorzesm.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Ewelina Wysocka

e-mail: iod@zagorzesm.pl

Facebook


 

 


 

Napisz do nas

Pola oznaczone * są wymagane.

ródła.