ul. Lenartowicza 41
41-219 Sosnowiec

 

Szukaj na stronie

 

 

Gospodarka odpadami


kliknij aby dowiedzieć się więcej

 

Zużycie ciepła w 2022r

ZAPYTANIA OFERTOWE

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na montaż nawiewników w oknach

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZAGÓRZE” z siedzibą przy ul. Lenartowicza 41 w Sosnowcu zaprasza do złożenia oferty na: Montaż nawiewników w oknach:

Szczegółowy zakres prac wg zapytania ofertowego – do pobrania ze strony www.zagorzesm.pl

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności w jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność) w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zagórze”, ul. Lenartowicza 41, Sosnowiec 41-219 (sekretariat) w terminie do dnia 22.08.2022r. do godz. 1200 z dopiskiem:

Montaż nawiewników w oknach”

Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania. Dopuszcza się składanie ofert w wersji elektronicznej na adres email: kontakt@zagorzesm.pl w terminie jw.

kliknij aby pobrać>>>

Montaż nawiewników w oknachZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Wykonanie napraw dróg asfaltowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZAGÓRZE” z siedzibą przy ul. Lenartowicza 41 w Sosnowcu zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie napraw dróg asfaltowych

Szczegółowy zakres prac wg zapytania ofertowego – do pobrania ze strony www.zagorzesm.pl

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności w jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność) w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zagórze”, ul. Lenartowicza 41, Sosnowiec 41-219 (sekretariat) w terminie do dnia 05.08.2022r. do godz. 1000 z dopiskiem:

Wykonanie napraw dróg asfaltowych.”

Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania. Dopuszcza się składanie ofert w wersji elektronicznej na adres email: kontakt@zagorzesm.pl w terminie jw.

kliknij aby pobrać>>>>Wykonanie napraw dróg asfaltowych


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Remont chodników i dróg w zasobach SM Zagórze

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZAGÓRZE” z siedzibą przy ul. Lenartowicza 41 w Sosnowcu zaprasza do złożenia oferty na: Remont chodników i dróg w zasobach SM Zagórze

Szczegółowy zakres prac wg zapytania ofertowego – do pobrania ze strony www.zagorzesm.pl

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności w jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność) w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zagórze”, ul. Lenartowicza 41, Sosnowiec 41-219 (sekretariat) w terminie do dnia 08.08.2022r. do godz. 1000 z dopiskiem:

Remont chodników i dróg w zasobach SM Zagórze.”

Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania. Dopuszcza się składanie ofert w wersji elektronicznej na adres email: kontakt@zagorzesm.pl w terminie jw.

kliknij aby pobrać>>>>Remont chodników i dróg

 
 

 

 

 

 Kopiowanie treści tylko po uzyskaniu zgody od autora i podaniu pełnego źródła.