ul. Lenartowicza 41
41-219 Sosnowiec

 

Szukaj na stronie

 

 

Gospodarka odpadami


kliknij aby dowiedzieć się więcej

 

Zużycie ciepła w 2022r

PRZETARGI

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na wymianę pionów wodno-kanalizacyjnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZAGÓRZE” z siedzibą przy ul. Lenartowicza 41 w Sosnowcu zaprasza do złożenia oferty na:

Wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych w nieruchomościach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej ZAGÓRZE w Sosnowcu .

Szczegółowy zakres prac wg zapytania ofertowego – do pobrania ze strony www.zagorzesm.pl

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności w jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność) w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zagórze”, ul. Lenartowicza 41, Sosnowiec 41-219 (sekretariat) w terminie do dnia 17.08.2022r. do godz. 1200 z dopiskiem:

Wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych w nieruchomościach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej ZAGÓRZE w Sosnowcu .”

Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania. Dopuszcza się składanie ofert w wersji elektronicznej na adres email: kontakt@zagorzesm.pl w terminie jw.

kliknij aby pobrać>>> Wymiana pionów wod-kan

 
Kopiowanie treści tylko po uzyskaniu zgody od autora i podaniu pełnego źródła.