ul. Lenartowicza 41
41-219 Sosnowiec

 

Szukaj na stronie

 

 

Gospodarka odpadami

Kliknij aby dowiedzieć się więcej 

Oferta reklamowa

Kliknij aby dowiedzieć się więcej


PRZETARGI

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na remont chodników i dróg w zasobach S.M. „Zagórze”

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZAGÓRZE” z siedzibą przy ul. Lenartowicza 41 w Sosnowcu zaprasza do złożenia oferty na:

Remont chodników i dróg w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „ZAGÓRZE”
w Sosnowcu
.

Szczegółowy zakres prac wg przetargu nieograniczonego – do pobrania ze strony www.zagorzesm.pl

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności w jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność) w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zagórze”, ul. Lenartowicza 41, Sosnowiec 41-219 (sekretariat)
w terminie do dnia 05.06.2024r. do godz. 12
00 z dopiskiem:

Remont chodników i dróg w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „ZAGÓRZE”
w Sosnowcu.”

Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania.

KLIKNIJ ABY POBRAĆ>>>

Remont chodników i dróg w zasobach SM "Zagórze" w Sosnowcu SIWZ ródła.