ul. Lenartowicza 41
41-219 Sosnowiec

 

Szukaj na stronie

 

 

Gospodarka odpadami


kliknij aby dowiedzieć się więcej

 

Zużycie ciepła w 2022r

STRONA GŁÓWNA

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  ,,Zagórze” powstała  w 1991r. w wyniku wydzielenia się ze Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Hutnik”. Docelowo utworzono  dwie Administracje: Administracja przy ul. Długosza 21  oraz Administracja przy ul. Lenartowicza 41.

Administracja Nr 1 przy ul. Długosza 21 obsługuje ulice: Piękna, Jagiełły, Br. Mieroszewskich, Dmowskiego, Długosza, Sikorskiego -** WYKAZ BUDYNKÓW**

Administracja Nr 2 przy ul. Lenartowicza 41 obsługuje ulice: Mielecka, Łomżyńska, Kielecka, Białostocka, Lenartowicza - ** WYKAZ BUDYNKÓW**

Celem działania Spółdzielni  Mieszkaniowej  ,,Zagórze” jest zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych oraz gospodarczych i oświatowo-kulturalnych członków i ich rodzin. Spółdzielnia zarządza zasobem mieszkaniowym, którego łączna powierzchnia wynosi 197 135 01m2. W skład zasobów Spółdzielni wchodzi  3565 mieszkań w 66 budynkach mieszkalnych, 11 pawilonów usługowo-handlowych i 329 garaży. Spółdzielnia zrzesza prawie 4800 członków.

Działalnością Spółdzielni kieruje Zarząd, nadzór i kontrolę nad całokształtem działalności sprawuje Rada Nadzorcza. Spółdzielnia podlega kontroli okresowej i kompleksowej jakim jest lustracja Spółdzielni pod względem legalności, gospodarności i rzetelności; badaniu sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów (wyboru kontrolujących dokonuje Rada Nadzorcza) oraz kontrolni przez instytucje zewnętrzne ( PIP , Straż Pożarna, Urzędy Skarbowe i inne )

Zobacz najnowsze aktualności z różnych działów

PRZERWA W DOSTAWIE GAZU - BIAŁOSTOCKA 20

Administracja nr. 2 SM "Zagórze" informuje mieszkańców budynku przy ul. Białostockiej 20, że z uwagi na prowadzone prace konserwacyjne, w dniu 1.04.2019r w godzinach od 800 do 1300 wystąpi przerwa w dostawie gazu do mieszkań.

Za wynikłe utrudnienia -przepraszamy

 

WYMIANA USZKODZONEGO ODCINKA KANALIZACJI W PIWNICY - BIAŁOSTOCKA 38

Administracja nr. 2 SM "Zagórze" informuje mieszkańców, że od dnia 26.03.2019r rozpoczęto prace polegające na wymianie uszkodzonego odcinka instalacji kanalizacyjnej w piwnicy budynku nr 38 przy ul. Białostockiej przez pracowników Spółdzielni. Planowany termin zakończenia prac - 1.04.2019r

Do chwili zakończenia robót nastąpi brak ciepłej i zimnej wody w pionie kuchennym po lewej stronie mieszkań.

Za wynikłe utrudnienia - przepraszamy

INFORMACJA W SPRAWIE PLACÓW ZABAW

W nawiązaniu do pojawiających się informacji w klatkach schodowych oraz zapytań mieszkańców o likwidację placów zabaw SM "Zagórze" wyjaśnia, że w planie remontowym Administracji Nr. 2 na 2019r został przewidziany remont placów zabaw na niżej wymienionych osiedlach w zakresie:

- ul. Mielecka - rozbudowy i całkowitej wymiany drewnianych urządzeń zabawowych na metalowe z zastosowaniem bezpiecznej nawierzchni wraz z wymianą ogrodzenia placu

- ul. Białostocka - przebudowy istniejącego placu zabaw polegającego na wyburzeniu istniejących murków wewnątrz ogrodzonego terenu placu, wymiany i rozbudowy urządzeń zabawowych na metalowe z zastosowaniem bezpiecznych nawierzchni.

Plan remontów został przedstawiony i omówiony na posiedzeniu Rady Osiedla.  Większość członków Rady nie zaopiniowało tych prac pozytywnie, gdyż ich koszt spowodowałby przekroczenie funduszu remontowego na niektórych nieruchomościach. Plan remontów nie był jeszcze przedmiotem obrad członków Rady Nadzorczej. Informujemy, że ostatni przegląd urządzeń placu zabaw przy ul. Mieleckiej wykonany przez inspektora nadzoru wykazał, iż obecny stan techniczny elementów zabawowych może stwarzać zagrożenie dla użytkowników i należy przewidzieć jego likwidację. Należy nadmienić, iż w ubiegłym roku urządzenia zabawowe były wielokrotnie naprawiane przez pracowników Spółdzielni oraz firmę zewnętrzną. W miesiącu kwietniu bieżącego roku upływa termin ważności badania technicznego placu zabaw przy ul. Mieleckiej  wykonanego na zlecenie Spółdzielni przez wykonawcę zewnętrznego. W związku z powyższym, w najbliższym czasie Spółdzielnia zleci wykonanie nowego przeglądu technicznego a od jego oceny uzależniona będzie decyzja o przyszłości placu. Celem Spółdzielni nigdy nie była stała likwidacja istniejących placów zabaw lecz ich systematyczna przebudowa, modernizacja i wymiana urządzeń zabawowych. Priorytetem Spółdzielni w podejmowaniu tego typu decyzji jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony najmłodszych użytkowników placów zabaw.

PRZERWA W DOST. ENERGII CIEPLNEJ

Na podstawie informacji podanej przez TAURON Ciepło sp. z o.o. - w  związku z pracami na  węźle ciepłowniczym informujemy, iż
w dniu  21.03.2019 w godz.od 900 do 1400
nastąpi przerwa w dostawie energii na potrzeby centralnego ogrzewania do budynków:

ul. Romana Dmowskiego 2,4,6,8,12,14,16,20,32,28F,28G

 

Kontakt ze Spółdzielnią

Adres

ul. Lenartowicza 41,
41-219 Sosnowiec

Sekretariat

tel: 32/ 745 - 41 - 60
fax: 32/ 745 - 41 - 69
e-mail: kontakt@zagorzesm.pl

Godziny otwarcia:

Pon: 7:00 - 17:00
Wt-Czw: 7:00 - 15:00
Pt: 7:00 - 13:00

Administracja Osiedla nr 1

tel: 32/ 745 - 41 - 61

Administracja Osiedla nr 2

tel: 32/ 745 - 41 - 62

Dział Czynszów i Windykacji

- tel: 32/ 363 - 68 - 33

- tel: 32/ 363 - 68 - 36

Dział Spraw Członkowskich

tel: 32/ 745 - 41 - 64

Pogotowie awaryjne

wod.-kan., elektryczne,
c.o, gaz, dźwigi

tel: 32/ 745 - 41 - 68
czynne po godzinach pracy SMZ
w dni wolne i święta - całodobowo

Pogotowie dźwigowe

tel: 576 - 802 - 820

E-Czynsze

e-mail: eczynsze@zagorzesm.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Ewelina Wysocka

e-mail: iod@zagorzesm.pl

Dział Spraw Lokalowych i Rozliczeń Ekonomicznych

- SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE

obsługuje mieszkańców:

Poniedziałek 12:00 - 17:00

Wtorek 11:00 - 15:00

Środa 11:00 - 15:00

Czwartek 11:00 - 15:00

Piątek 10:00 - 13:00 

Napisz do nas

Pola oznaczone * są wymagane.

Kopiowanie treści tylko po uzyskaniu zgody od autora i podaniu pełnego źródła.