ul. Lenartowicza 41
41-219 Sosnowiec

 

Szukaj na stronie

 

 

Gospodarka odpadami

Kliknij aby dowiedzieć się więcej 

Oferta reklamowa

Kliknij aby dowiedzieć się więcej


STR. GŁÓWNA

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  ,,Zagórze” powstała  w 1991r. w wyniku wydzielenia się ze Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Hutnik”. Docelowo utworzono  dwie Administracje: Administracja przy ul. Długosza 21  oraz Administracja przy ul. Lenartowicza 41.

Administracja Nr 1 przy ul. Długosza 21 obsługuje ulice: Piękna, Jagiełły, Br. Mieroszewskich, Dmowskiego, Długosza, Sikorskiego -** WYKAZ BUDYNKÓW**

Administracja Nr 2 przy ul. Lenartowicza 41 obsługuje ulice: Mielecka, Łomżyńska, Kielecka, Białostocka, Lenartowicza - ** WYKAZ BUDYNKÓW**

Celem działania Spółdzielni  Mieszkaniowej  ,,Zagórze” jest zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych oraz gospodarczych i oświatowo-kulturalnych członków i ich rodzin. Spółdzielnia zarządza zasobem mieszkaniowym, którego łączna powierzchnia wynosi 197 135 01m2. W skład zasobów Spółdzielni wchodzi  3565 mieszkań w 66 budynkach mieszkalnych, 11 pawilonów usługowo-handlowych i 329 garaży. Spółdzielnia zrzesza prawie 4800 członków.

Działalnością Spółdzielni kieruje Zarząd, nadzór i kontrolę nad całokształtem działalności sprawuje Rada Nadzorcza. Spółdzielnia podlega kontroli okresowej i kompleksowej jakim jest lustracja Spółdzielni pod względem legalności, gospodarności i rzetelności; badaniu sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów (wyboru kontrolujących dokonuje Rada Nadzorcza) oraz kontrolni przez instytucje zewnętrzne ( PIP , Straż Pożarna, Urzędy Skarbowe i inne )

Zobacz najnowsze aktualności z różnych działów

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE SKŁADANIA OFERT NA PRACE TERMOMODERNIZACYJNE W 2019r

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ZAGÓRZE" ul. Lenartowicza 41, 41-219 Sosnowiec

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT  NA ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE W 2019 ROKU

BUDYNEK BIAŁOSTOCKA 7-9

BUDYNEK BIAŁOSTOCKA 12-16

BUDYNEK MIELECKA 2-8

Oferty należy przygotować zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, którą można osobiście odbierać w pokoju nr 26 od dnia 08.04.2019r. w godzinach 700 -1000 za okazaniem dowodu wpłaty za wykup dokumentacji dotyczącej przetargu w kwocie 150,00 zł + VAT ( 184,50 zł brutto)-na każdy budynek oddzielna wpłata na konto Spółdzielni:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZAGÓRZE" 41-219 Sosnowiec ul. Lenartowicza 41

PKO BP S.A.o/Sosnowiec 06 1020 2498 0000 8602 0019 2955.

Oferty należy umieścić w kopertach zamkniętych i opisanych:"OFERTA NA ROBOTY TERMOMODERNIZACJNE W 2019 ROKU" ( Dla każdego budynku osobna oferta)

Oferty należy składać w pokoju nr 28 - Sekretariat S.M. „ZAGÓRZE" do dnia 17.04.2019r. do .godz. 1200. Otwarcie ofert nastąpi 18.04.2019r. godz. 1400. Wybór wykonawcy przez Komisję nastąpi do dnia 25.04.2019r. Zmiana lub wycofanie oferty może być dokonane tylko w terminie ustalonym do składnia ofert. Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZAGÓRZE" zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Wszelkich informacji w przedmiocie przetargu udzielają pracownicy Obsługi Technicznej:

tel. (32) 363 68 34 lub (32) 363 68 35.

OGŁOSZENIE - DERATYZACJA

Administracja  Nr 2  SM „Zagórze" informuje mieszkańców, że w dniach od 8.04.2019r. do 15.05.2019r. zostanie przeprowadzona akcja deratyzacji w budynkach.

PRZERWA W DOSTAWIE GAZU - BIAŁOSTOCKA 20

Administracja nr. 2 SM "Zagórze" informuje mieszkańców budynku przy ul. Białostockiej 20, że z uwagi na prowadzone prace konserwacyjne, w dniu 1.04.2019r w godzinach od 800 do 1300 wystąpi przerwa w dostawie gazu do mieszkań.

Za wynikłe utrudnienia -przepraszamy

 

WYMIANA USZKODZONEGO ODCINKA KANALIZACJI W PIWNICY - BIAŁOSTOCKA 38

Administracja nr. 2 SM "Zagórze" informuje mieszkańców, że od dnia 26.03.2019r rozpoczęto prace polegające na wymianie uszkodzonego odcinka instalacji kanalizacyjnej w piwnicy budynku nr 38 przy ul. Białostockiej przez pracowników Spółdzielni. Planowany termin zakończenia prac - 1.04.2019r

Do chwili zakończenia robót nastąpi brak ciepłej i zimnej wody w pionie kuchennym po lewej stronie mieszkań.

Za wynikłe utrudnienia - przepraszamy

 

Kontakt ze Spółdzielnią

Adres

ul. Lenartowicza 41,
41-219 Sosnowiec

Sekretariat

tel: 32/ 745 - 41 - 60
fax: 32/ 745 - 41 - 69
e-mail: kontakt@zagorzesm.pl

Godziny otwarcia:

Pon: 7:00 - 17:00
Wt-Czw: 7:00 - 15:00
Pt: 7:00 - 13:00

Administracja Osiedla nr 1

tel: 32/ 745 - 41 - 61

Administracja Osiedla nr 2

tel: 32/ 745 - 41 - 62

Dział Czynszów i Windykacji

- tel: 32/ 363 - 68 - 33

- tel: 32/ 363 - 68 - 36

Dział Spraw Członkowskich

tel: 32/ 745 - 41 - 64

Pogotowie awaryjne

wod.-kan., elektryczne,
c.o, gaz, dźwigi

tel: 32/ 745 - 41 - 68
czynne po godzinach pracy SMZ
w dni wolne i święta - całodobowo

Pogotowie dźwigowe

tel: 576 - 802 - 820

E-Czynsze

e-mail: eczynsze@zagorzesm.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Ewelina Wysocka

e-mail: iod@zagorzesm.pl

Facebook


 

 


 

Napisz do nas

Pola oznaczone * są wymagane.

ródła.