ul. Lenartowicza 41
41-219 Sosnowiec

 

Szukaj na stronie

 

 

Gospodarka odpadami


kliknij aby dowiedzieć się więcej

 

Zużycie ciepła w 2022r

ORGANY SPÓŁDZIELNI

Walne Zgromadzenie

Jest najwyższym organem samorządowym Spółdzielni. Walne Zgromadzenie Spółdzielni zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku, w terminie do 30 czerwca. W Zgromadzeniu uczestniczą członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „ZAGÓRZE” oraz (z głosem doradczym) zaproszeni goście. Walne Zgromadzenie Spółdzielni może być również zwołane przez Zarząd z ważnych powodów w każdym czasie. Ogół norm określających zasady funkcjonowania Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni precyzuje Statut Spółdzielni w § 80 do § 89. Szczegółowy tryb obradowania i podejmowania uchwał określa Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółdzielni.

Uprzejmie informujemy, że dostęp do materiałów, protokołów i uchwał Walnego Zgromadzenia jest możliwy po uprzednim zalogowaniu się wyłącznie dla Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Zagórze" Informujemy, że dalsze rozpowszechnianie i upublicznianie protokołów i uchwał jest zabronione .

**KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ**

Aby uzyskać dostęp do modułu E-CZYNSZE należy pobrać  WNIOSEK E-CZYNSZE zał.1 i zał.2 i złożyć go w pokoju nr 10 w Spółdzielni Mieszkaniowej "Zagórze".

Zarząd

Kieruje działalnością Spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz. Uregulowania dotyczące funkcjonowania Zarządu precyzuje Statut Spółdzielni w § 100 do § 105 oraz Regulamin Zarządu Spółdzielni.

Nazwisko i imię

Pełniona funkcja

mgr Gudun Ewa

Prezes Zarządu Dyrektor Spółdzielni Mieszkaniowej "Zagórze "

mgr Boczek Agata

Z-ca Prezesa Zarządu Główny Księgowy Spółdzielni Mieszkaniowej "Zagórze"
mgr inż. Mateusz Juszczyk
Z-ca Prezesa Zarządu Z-ca Dyrektora ds.Technicznych Spółdzielni Mieszkaniowej "Zagórze"

Zarząd przyjmuje Członków Spółdzielni i Mieszkańców w każdy poniedziałek od 1400- 1700 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej " Zagórze ".Na spotkanie należy umówić się w sekretariacie Zarządu tel. (32) 745-41-60

Protokoły z posiedzeń i uchwały Zarządu publikowane są tylko dla zalogowanych Członków Spółdzielni. Informujemy, że dalsze rozpowszechnianie i upublicznianie protokołów i uchwał jest zabronione .

**KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ**

Aby uzyskać dostęp do modułu E-CZYNSZE należy pobrać  WNIOSEK E-CZYNSZE zał.1 i zał.2 i złożyć go w pokoju nr 10 w Spółdzielni Mieszkaniowej "Zagórze".

Rada Nadzorcza Kadencja 2017-2020r

Nazwisko i imię

Pełniona funkcja

PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ
Indyka Andrzej Przewodniczący Rady Nadzorczej
Karcz Jolanta Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Rokicka Beata Sekretarz Rady Nadzorczej
KOMISJA REWIZYJNA RADY NADZORCZEJ
Poziomek Jacek Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Karcz Jolanta Członek Komisji Rewizyjnej
Rodko Marek Członek Komisji Rewizyjnej
KOMISJA SAMORZĄDOWA RADY NADZORCZEJ
Śnioch Beata Przewodnicząca Komisji Samorządowej
Dziubak Leopold Członek Komisji Samorządowej
Rodko Marek Członek Komisji Samorządowej
KOMISJA TECHNICZNA RADY NADZORCZEJ
Popek Leszek Przewodniczący Komisji Technicznej
Krawiec Dariusz Członek Komisji Technicznej
Rokicka Beata Członek Komisji Technicznej

Informujemy, że dalsze rozpowszechnianie i upublicznianie protokołów jest zabronione.

**KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ**


Aby uzyskać dostęp do modułu E-CZYNSZE należy pobrać  WNIOSEK E-CZYNSZE zał.1 i zał.2 i złożyć go w pokoju nr 10 w Spółdzielni Mieszkaniowej "Zagórze".

Rada Osiedla

Rady Osiedla nie wykonują swych funkcji z uwagi na upływ kadencji i brak możliwości wyboru nowych Członków Organów w roku 2020.

 

Protokoły z posiedzeń i uchwały Rady Osiedla, publikowane są tylko dla zalogowanych Członków Spółdzielni. Informujemy, że dalsze rozpowszechnianie i upublicznianie protokołów jest zabronione.

**KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ**

Aby uzyskać dostęp do modułu E-CZYNSZE należy pobrać  WNIOSEK E-CZYNSZE zał.1 i zał.2 i złożyć go w pokoju nr 10 w Spółdzielni Mieszkaniowej "Zagórze".

Kopiowanie treści tylko po uzyskaniu zgody od autora i podaniu pełnego źródła.